|

முதன்மை பட்டியல்

பைன் கொட்டைகள்

2 தயாரிப்புகள்

2 தயாரிப்புகளில் 1 - 2 ஐக் காட்டுகிறது
காண்க
சேமி Rs. 150
Pine Nuts Without Shell (Chilgoza)
ஷெல் இல்லாத பைன் நட்ஸ் (சில்கோசா)
Rs. 2,300 இலிருந்து Rs. 2,450
கையிருப்பில், 342 அலகுகள்
சேமி Rs. 300
pine nuts with shell
ஷெல் கொண்ட பைன் நட்ஸ் (சில்கோசா)
Rs. 1,499 இலிருந்து Rs. 1,799
கையிருப்பில், 338 அலகுகள்