Kesar Ke Fayde Hindi Mey (Benefits of Saffron in Hindi)

केसर क फायदे (இந்தியில் குங்குமப்பூ நன்மைகள்)

கேசர் துனியாவின் முக்கிய மசாலாப் பாடல்களில் ஒன்று உள்ளது. இசகா உபயொக் அதிகாரம் தூது அல்லது ஃபிர் தூது போன்ற சில வேலைகள் உள்ளன. அபனி ஆகர்ஷக் குஷபூ மற்றும் ரங் கி வஜஹ் சே யஹ் லோகோன்கள் பீச் காஃபி லோக்ப்ரி கேசர் கோ ஜெய்கே மற்றும் அவுஷதிய குணங்கள் இந்த இடுகையில் ஹம் ஜானேங்கே கேசர் க்யா ஹை, கேசர் கே ஃபய்தே அவுர் நுக்சன் க்யா ஹைன், கேசர் கா உப்யோக் க்யா ஹை, கேசர் கா பிரைஸ் இத்யாதி.

केसर क्या है (இந்தியில் குங்குமப்பூ என்றால் என்ன)

கேசர் ஒரு அஸா மசாலா உள்ளது. यह छोटे-छोटे धागों जैसा दिखई देदा है. க்ரோக்ஸ் சைடைவஸ் இசகா வைஞானிக் நாமம். இசகா இஸ்டெமால் மசாலே மற்றும் கலர் எஜென்ட் போன்றவற்றில் உள்ளது. हमारे भारत में इसको लग-लग नमों से जाना जाता है, जैसे – हिंदी है ैं பங்காலியில் தெலுங்கில் இசகோ குமகுமா புப்பா கஹதே. தமிழில் நான் குமகுமாபு கலதா உள்ளது மற்றும் அரபியில் இசகோ ஜாஃபரான் கஹாதா.

காஷ்மீரி கேசர்

கேசர் மென் मौजूद पोषक तत्व (இந்தியில் குங்குமப்பூவில் இருக்கும் சத்துக்கள்) –

கேசர் ஒரு அஸா குணகாரி மசாலா உள்ளது ஜோ ஹமாரே ஸ்வாஸ்த்ய (உடல்நலம்), பலோன்கள் (முடி) மற்றும் த்வச்சம் खता है. அதே போல் வித்தியாசமான பிரகாரம் போஷக தத்துவம் ஜாதே உள்ளது. புரதம், வைட்டமின்-ஏ, வைட்டமின்-சி , மக்னீஸ், நார்ச்சத்து, இரும்பு, பொட்டாசியம் ஆகியவை உள்ளன, அவை அனைத்தும்

குங்குமப்பூவை ஆன்லைனில் வாங்கவும்

கேசர் மற்றும் பயன்பாடு (இந்தியில் குங்குமப்பூவின் நன்மைகள் மற்றும் பயன்கள்)

ஆபனே அக்ஸர் யஹ் தேகா ஹோகா கி ஜப் பீ கோயி நபர் பீமர் படதா ஹாய், ஜயி, कमजोरी होती है उसे का सेवन करने की सलाह दी जाती है. இஸீ பிரகார் கிஸி பீ மஹிலா கே கர்பவதி ஹோனே பர் உஸே கேசர் வாலா டூத் (பால்) பீனே அஸி ஸலாஹ் இஸலியே தி ஜாதி ஹாய் கியோங்கி கேஸர் ஹமாரே ஸ்வாஸ்த்ய காரணத்தால். ஐயே ஆகே கேசர் கே ஃபயதோம் (இந்தியில் கேசர் கே ஃபய்டே ) மற்றும் விஸ்தார் சே ஜானதே -

இந்தியில் குங்குமப்பூ பயன்பாடுகள் –

(1) आंतों की बीमारी में लाभदायक (குடல் நோய்களில் நன்மை பயக்கும்) –

கேசர் அந்தோங் கேலியே பீ எக் குணகாரி காத்ய பதார்த்தம். ஜப் நபர் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும்

ஆம். இசலியே யதி நீங்கள் 10-15 மணி நேரம் வரை உசகா செவன் கர்னா சாஹியே. आसा करने से आपको आंदो से संबंधित समस्या में कफी राहत मिलेगी.

(2) பெட் டர்த் மென் ஃபயதேமந்த் (வயிற்று வலியில் நன்மை பயக்கும்) –

யதி ஆபகோ பெட் தர்த் கி சமஸ்யா ஹோதி நீங்கள் ஆபகோ கேசர் கா இஸ்டெமால் ஜார் கரா. க்யோங்கி கேசர் கா உபயோக் பெட் கே லியே காஃபி ஃபயடெமண்ட் சபித் ஹோதா. பெட் தர்த் ஹோனே கி பீ கை வஜஹ ஹோதி ஹேம். யதி ஆப் பீ பெட் தர்த் கி சமஸ்யா சே பரேஷன் ஹேன் உங்களுக்கு 500 மிக்ரா டாலசீன் 5 ரா கேசர் கோ மிக்ஸ் கர் லென். आप 65 मिग की गोली बन लें इस इस गोली 1-1 1-1 1-1 की में सुबह श में। आसा करने से आपको पेट र्द में राहत मिलेगी.

(3) மூத்ர நோய்க்கான நிவாரணம்

பேஷப் சே சம்பந்தி சமஸ்யா மற்றும் பீ கேசர் बहुत ही लभकारी है. யதி ஆபகோ பேஷாப் ருக்-ருக் கர் ஆனே கி சமஸ்யா ஹாய் தோ பீ கேஸர் ஆபகே லியே ஃபாயதேம் இசகே லியே ஆபகோ 10-15 மில்லி கேசரின் கதைகளில் தோடி சி மாத்ரா நமக் கி மிலாகர் இஸ்கா கேஸ் को पेशाब संबंधित विकार में कफी राहत मिलती है. இசகே அலவா பேஷாப் சே சம்பந்தித் ரோக் கோ தீக் கரனே கேஸர் கோ ராத் பர பிங்கொங். சுபஹ் இசகா சூர்ண தாயார் மற்றும் இந்த சூர்ண கோ ஷஹத் (தேன்) போன்றது மூத்ர விகார் மற்றும் ராஹத் மிலேகி.

(4) ஜோதிடம் மற்றும் லாபதாயக் (மூட்டு வலியில் நன்மை பயக்கும்) –

கேசர் கா ஃபாயதா ஜோடொங் கே தர்த் மெங் பீ டெக்னே கோ மிலதா ஹாய். जिस व्यक्ति को जोड़ों आक्सर दर्द रहता है, उसे को जोडों லகானா சாஹியே. आसा करने से जोड़ों क दर्द (மூட்டு வலி) ல் காஃபி ராஹத் மிலதி உள்ளது.

(5) லிவர் விகாருக்கான ஃபாயதேமந்த் (கல்லீரல் கோளாறுகளுக்கு நன்மை பயக்கும்) –

அக்ஸர் தேகா ஜாதா உள்ளது யதி ஆப் பி இஸ் தரஹ் கி பரேஷானி கோ ஜேல் ரஹே அவர் உங்களுக்கு என்ன கேஸர் கா உபாயகம் भदायक साबित हो सकता है. 10 மில்லி கரேலே மற்றும் இசகோ பியென். आसा करने से आपको लील विकार में फायदा हो सकता है.

இப்போது சுத்தமான காஷ்மீரி குங்குமப்பூவை வாங்கவும்

(6) இரத்தப்போக்கு நிவாரணம் -

சில சமயங்களில் ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. இசி ப்ரகார் முன், குடா, யோனி ஆதி இந்தியோம் சே பி கூன் பஹனே கி. ஏசி ஸ்திதியில் கேசர் அல்லது இஸ்டெமால் உங்களுக்கு லாபதாயக் குறிப்புகள் உள்ளன. इसके ली आपको बकरी दूध में केसर मिलाकर पीने से रक्तसनाव में आरम मिलेगा.

குங்குமப்பூவின் நன்மைகள்

(7) மானசீக மருத்துவம் (மனநோய்க்கு நன்மை பயக்கும்) –

கேசர் மானசிக் ரோக் கேலியே பீ காஃபி லாபகாரி மான ஜாதா. जिस व्यक्ति को मान्सिक रोग हो बाहमी बाही आहै 15-30 MIK 15-30 MIKAR TO MANGAL आसा करने स मानसिक रोगों में फायदा पहंचता है.

(8) सिर दर्द में लाभकारी (தலைவலியில் நன்மை பயக்கும்) –

जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द रहता है केसर उनके ले இசகே லியே கி மென் கேசர் கே சூர்ண மற்றும் சீனி கோ டாலகர் பகா லென். இந்த घी की 1-2 बूंद नाक में दालने पर देखबाडी दथा अन्य प्रकार सिर द्र्नद है.

(9) இதய நோய்க்கான சிகிச்சை

இதய நோய் இந்த பீமாரி சே இன்சான் கா ஜீவன் ஜோகிம் மென் பஹுஞ்சனே கா கதாரா ஹோதா. கேசர் கோ இதயம் வலி நோய் ஃபாயதா மிலதா உள்ளது.

(10) सर्दी-जुकाम में राहत (சளியிலிருந்து நிவாரணம்) –

தேகா ஜாயே தோ சர்தி-ஜுகாம் எக் ஆம் சி பீமாரி ஹை, லெகின் ஜின் லோகோயங்ஸ் நீங்கள் 5 க்ரா கேசர் கோ பான் மெம் டாலகர் கானா சாஹியே. आसा करने से सर्दी-जुकाम में लाभ मिलता है.

(11) डैंड्रफ की परेशानी करे दूर (பொடுகு பிரச்சனையை சமாளிக்க) –

ரூசி யா டேன்ட்ரஃப் ஒரு சாதனம் சி சமஸ்யா உள்ளது कोच लोग छुटकरा पाने की ले आलग दरह उपय करते हैं, लेकिन फर ईबी है कि रूसी की समस्या खत्म नहीं हो पाती. உங்கள் தலை பொடுகு பிரச்சனை . ரூசி கோ பலோன்கள் போன்றவற்றைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். இஸ் தெல் சே அபனே சிர் கி மாலிஷ் கரேம். आसा करने से பொடுகு பிரச்சனை

(12) हैजा में केसर का लाभ (காலராவில் குங்குமப்பூவின் நன்மைகள்) –

கேஸர் ஒரு ஏசா குணகாரி காத்ய பதார்த் ஹை ஜோ ஹைஜா ஜைசி கம்பீர பீம் बित होता है. இஸ்கே லியே நீங்கள் 5 மில்லி நீம்பு ரஸ் மென் தொடி-சி கேசர் கோ மிக்ஸ் கரகே சாண்டெம். ऐसा करने से आपको हैजा में राहत मिलेगी.

(13) மஹாவாரி விகாரையில் ஃபாயதேமந்த் (மாதவிடாய் கோளாறில் நன்மை பயக்கும்) –

அக்ஸர் மஹிலாவோம் கோ மாசிக் தர்மம் ஸே சம்பந்தித் விகார் ஹோனே கி சமஸ்யா ஹோதி ரஹதி. அதே நேரத்தில் கேசர் கா உபயோக் மாசிக் தர்மம் சம்பந்தி பரேஷனியோன் செ ராஹத் திலதா. இசகே லியே ஆப் கேசர் மற்றும் அகரகார கோ பீஸ் லென் மற்றும் ஃபிர் இசகி 125 மைக்ரா கி கோலி தையா இந்த கோலியின் சேவை மாசிக் தர்ம விகாரங்கள் காஃபி ஃபாயதா மிலதா உள்ளது.

(14) घाव भरने में मददगार (காயங்களை ஆற்றுவதில் உதவியாக இருக்கும்) –

கேசர் காவ் கோ பரனே என் பி அபனி ஒரு அஹம் பூமிகா நிபாதா உள்ளது. कभी-कभी कुछ घाव आसे हैं जो जल्दी तीक नहीं हैंदे. அதே நேரத்தில் கேசரைப் பற்றி பேசுங்கள். ஏசா கரனே சே காவ் ஜல்தி தீக் ஹோ ஜாதா ஹே.

(15) உடல் குளிர்ச்சியில் குங்குமப்பூவின் நன்மைகள் -

யதி ஆபகோ ஷரீர் மென் தண்ட் லகதி ஹாய் தோ பீ கேஸர் ஆபகே லியே காஃபி லாபகாரி. இசகே லியே ஆப் கேசர், கஸ்தூரி, அகரூ, இலையாச்சி மற்றும் தேவதாரு . ऐसा करने से ठंड कम हो जाती है.

கேசர் வாலே தூது ஃபாயதே (இந்தியில் குங்குமப்பூ பால் நன்மைகள்) –

தூது நான் கேசர் மிளகர் பீனே மிகவும் சாரே ஃபாயதே ஹோதே. இது இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் . இசகே அலவா கேசர் வாலே தூது நிம்னலிகித லாபம் –

கேசர் வாலா தூத் கே ஃபய்டே -

(1) கேசர் வாலா தூது பீனே செ நீந்த பல அச்சி. மன அழுத்தம் அல்லது மன அழுத்தம் ऐसे में दूध में केसर डालकर पीने से மனச்சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற நிலைகள் ஆம்.

குங்குமப்பூ பால் நன்மைகள்

(2) கேசர் திமாக கி கார்யக்ஷமதா கோ பீ மஜபூத் பனானே மற்றும் கார்கர் ஹோதா. हम जो भी सही या दूरा काम करते हैं हैं हैं हैं हम जो भी सही या आदूरा काम करते हैं हैं हैं हमारे मस्तिषक (மூளை) ஆம். இசலியே யதி ஹம் சாஹதே ஹமாரா மஸ்திஷ்க் அச்சி பிரகாரம் கார்ய கரெக்ட் ஹசக் ஹஸ்க் ஹஸ்க் बहुत आवश्यक है. வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். हैं तथा याददाश्त को बढ़ाते हैं.

(3) கேசர் வாலா தூது ஹுருதய ரோகோம் மற்றும் பச்சானே தில் கி ஏசி காய் பீமாரியாம் ஹோதி ஹேன், ஜினகே காரண ஜான் ஜானே கா பி கதாரா. இசலியே ஜரூரி ஹாய் கி ஆப் அபனே தில் கோ ஸ்வஸ்த் ரகேம். தூத் மற்றும் கேசர் கா செவன் ஒரு சாத் கரனே போன்ற மௌஜூட் க்ரோசெட்டின் நாமக் ஹோல்ஸ்ட்ரக் கட்டுப்படுத்தும் खता है மற்றும் आप दिल की बीमारी से बचे रहते हैं.

காஷ்மீரி குங்குமப்பூ பற்றிய எங்கள் கட்டுரையைப் பார்த்தீர்களா?

இப்போது இங்கே பார்க்கவும்

கர்ப்ப காலத்தில் குங்குமப்பூவின் நன்மைகள் (இந்தியில் குங்குமப்பூவின் நன்மைகள்) –

யதி நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள் கர்ணே ஸே கர்ப்பவஸ்தா என் கை சமத்காரி ஃபேயதே தேகனே கோ மில் சக்தே. ஐயே நீச்சே ஹம் ஜானதே நான் கர்ப்பவஸ்தையில் கேசரின் சேவையை செய்தேன் –

ஹிந்தியில் கேசர் கே ஃபெய்டே கர்ப்பம் -

(1) கர்பாவஸ்தா மற்றும் மகிளா போன்ற பெண்கள் டிடாபன், குஸ்ஸா, பினா பாத் கே ரோனா மஹசூஸ் ஹோனா ஆதி பிரச்சனைகள் உள்ளன. அதே சமயம் கேசரின் சேவை மன அழுத்தம்

(2) கேசர் கா செவன் கரனே செ கர்பவதி மஹிலா கா ரக்தசாப் நியந்திரித ரஹதா.

கர்ப்பத்திற்கு குங்குமப்பூ

(3) கர்பாவஸ்தா மற்றும் சிஷு விகாஸ் போன்ற மான்சபேஷியோக்கள் கிரிஞ்சாவிற்கான காரணங்களாகும், தர்த் மற்றும் ஆந்தன் ஹோதி உள்ளது. கேசர் என்டி -ஸ்பாஸமோடிக் குண மௌஜூத் ஹோதே, ஜோ கி மான்சபேஷியன் கேஸ் कहोते हैं . யே தர்த் மற்றும் அந்தணர் சே ரஹத் திலானே நான் மதத் கரதே.

(4) கேசர் கா செவன் கர்னே ஸே கர்ப்பவதி பெண் நான் பீ கேஸர் அபனி அஹம் பூமிகா நிபாதா உள்ளது.

(5) கர்பாவஸ்தாவின் தௌரன் மஹிலாவோன் கோ உல்டி ஆனா, ஜி-மிச்சலானா, சுஸ்தி மோசஸ் நான் ஹோதி உள்ளது. கேசர் உப்பயொக் இன் பரேஷனியோங் என் பி ராஹத் திலானே மெம் மத்தாகர் சாபித் ஹோதா.

केसर क नुकसान (இந்தியில் குங்குமப்பூவின் இழப்பு) –

கேஸர் எக் बहुत ही फादेमंद खाद्य पदार्त है. इसके नुकसान बहुत कम ही देखने को मिलते हैं. லெகின் கை பார் கேசர் கே அத்யதிக் செவன் செ நிம்னலிகித பரேஷானியம் ஹோ சக்தி ஹேன் –

(1) கேசர் மற்றும் பரபூர் மாத்திரம் ஊஜன், கைஸ் மற்றும் கப்ஜ் ஜேசி பிரச்சனை பைதா அல்லது சகதி உள்ளது.

(2) கேசர் மென் பொடேஷியம் கி மாத்ரா பீ பஹுத் ஜ்யாதா ஹோதி ஹாய். இசலியே இசக்கி அத்யதிக் மாத்ரா ஹைபரகலேமியா . இசகி வஜஹ் சே சான்ஸ் கி பரேஷானி, சீனில் மென் தர்த், உல்டி ஹோனா, ஜி-மிச்சலானா ஹம்சத் ஆம்.

भारत में केसर की कीमत (இந்தியில் இந்தியாவில் குங்குமப்பூ விலை) –

பாரதத்தில் காஷ்மீர் ராஜ்ய ஏகமாத்ர அஸா ராஜ்ஜிய ஹை, ஜஹாம் கேசர் உத்பாதன் ஹோதா. ஹர் சால் காஷ்மீர் மென் லக்பக் 17 டன் கேசர் கா உற்பத்தி கியா ஜாதா உள்ளது. காஷ்மீரில் 1 கிலோகிராம் கேசர் கா விலை (1 கிலோ கேசர் விலை) லகம் 1 லட்சம் ரூபாய் 3 லட்சம் ரூபாய். காஷ்மீர் மென் கேசர் 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 2018 ஆம் ஆண்டு வரை 19 செ 2020 அன்று கேசர் கா விலை (கேசர் விலை)

இஸ்கே அதிருப்தி பூரே விஸ்வ மென் லகபக் 300 டன் கேசர் கா உற்பத்தி ஹோதா. பூரி துனியா (உலகம்) கேசர் உற்பத்தியில் ஈரான் நாடு எண் 1 இல், ஜஹாம் 90 सर की पैदावार की जाती है.

கருத்து தெரிவிக்கவும்

அனைத்து கருத்துகளும் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன